Prihlásenie  |  Registrácia

ROK 2021 A KONIEC JEDNORÁZOVÝCH PLASTOV

Nová odpadová legislatíva 2021

Plasty tvoria 80 až 85 % odpadu, ktorý sa nachádza v moriach krajín nielen Európskej únie. Pričom jednorazové plastové predmety predstavujú 50 % a predmety súvisiace s rybolovom predstavujú 27 % z celkového odpadu. Európska únia sa tieto čísla rozhodla zmeniť a tak od roku 2021 celá Európa nesie za svoj odpad väčšiu zodpovednosť.

V januári 2021 nadobudla účinnosť nová odpadová legislatíva v podobe nových zákonov a vykonávacích vyhlášok. Nové právne predpisy vychádzajú z plánov Európskej únie. EÚ prijatými opatreniami reaguje na zhoršujúci sa stav životného prostredia. V rámci boja Európskej únie proti plastom dôjde teda v roku 2021 k obmedzeniu jednorazových plastových výrobkov. 

ROK 2021 A KONIEC JEDNORÁZOVÝCH PLASTOV 

Obmedzenie uvádzať na trh niektoré jednorazové plastové výrobky platí v rámci celej EÚ a musí byť uplatnené najneskôr od 03. júla 2021 v každom členskom štáte. "Zákaz uvádzať na trh je explicitne daný. To znamená, že predaj uvedených výrobkov v rámci SR musí byť definitívne ukončený do 31. 12. 2021 a to len takých, ktoré niekto v SR nakúpil do 03. 7. 2021.

Zakázané výrobky od 3. júla 2021:

  • plastové taniere

  • plastové slamky

  • plastové miešadlá na nápoje

  • plastové príbory - vidličky, nože, lyžičky, paličky na jedenie

  • vatové tyčinky do uší

  • plastové paličky k balónom

  • plastové jednorázové poháre, nádoby na potraviny a nápojové obaly z expandovaného polystyrénu

  • oxo-degradovateľné výrobky.

V infografike nižšie nájdete spôsoby čím je možné zakázané materiály bez problémov nahradiť.

 

Smernica pre jednorázové plasty pdf.

Nové značenie kelímkov pdf.