Prihlásenie  |  Registrácia

Certifikat kvality

Na základe vyhlásenia a osvedčenia producentov surovín, polotovarov a hotových výrobkov, naša spoločnosť prehlasuje, že všetky použité obaly - v súlade s ich využitím pre kontakt s potravinami, na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje, sú v súlade s týmito právnymi predpismi:
 
• Nariadenie ES č. 1935/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami ao zrušení smernice 80/590 / EHS (OJ. UEL 338, 13.11.2004)
• Nariadenie ES 2023/2006 o správnej výrobnej praxi pre materiály a predmety určené na styk s potravinami (Ú. L 384/75 29.12.2006) na zozname tovarov, na ktoré sa vzťahuje hraničné hygienické kontroly
• SGS certifikát
• STR certifikát
• FDA certifikát
• Certifikát správnej výrobnej praxe HACCP
• ISO 9000, ISO 9001, ISO 14001