Prihlásenie  |  Registrácia

Nová odpadová legislatíva 2021

V januári 2021 nadobudla účinnosť nová odpadová legislatíva v podobe nových zákonov a vykonávacích vyhlášok. Nové právne predpisy vychádzajú z plánov Európskej únie. EÚ prijatými opatreniami reaguje na zhoršujúci sa stav životného prostredia. V rámci boja Európskej únie proti plastom dôjde teda v roku 2021 k obmedzeniu jednorazových plastových výrobkov.

ROK 2021 A KONIEC JEDNORÁZOVÝCH PLASTOV 

Obmedzenie uvádzať na trh niektoré jednorazové plastové výrobky platí v rámci celej EÚ a musí byť uplatnené najneskôr od 03. júla 2021 v každom členskom štáte. "Zákaz uvádzať na trh je explicitne daný. To znamená, že predaj uvedených výrobkov v rámci SR musí byť definitívne ukončený do 31. 12. 2021 a to len takých, ktoré niekto v SR nakúpil do 03. 7. 2021,

Smernica pre jednorázové plasty pdf.

Nové značenie kelímkov pdf.